Pluton Media – konkurs za saradnika/cu u marketingu

Pluton Media – konkurs za saradnika/cu u marketingu

00:06

26 septembar, 2021

Konkursi

Pluton Media je medijska kuća usmerena na digitalno izdavaštvo. Tim iskusnih novinara okupio se oko ideje da pruži jedinstvenu uslugu u kreiranja sadržaja i autorskih tekstova iz različitih privrednih delatnosti. Osim toga, Pluton Media razvija i sopstvene onlajn brendove. U našem portfoliju su PlutonLogistics ilepevesti.online .

BUDI DEO TIMA KOJI PRIHVATA TVOJE IDEJE Otvorene prijave za HR praksu

BUDI DEO TIMA KOJI PRIHVATA TVOJE IDEJE Otvorene prijave za HR praksu

09:34

21 septembar, 2021

Konkursi

Osoba koja daje sud o tome ko će zauzeti određeno radno mesto, a ko će ga napustiti ili preći na drugu poziciju jeste upravo HR menadžer, tj. menadžer ljudskih resursa.Zadatak sektora ljudskih resursa nije samo da zapošljava ili otpušta ljude, kao što se često pretpostavlja, već je njegova uloga daleko veća i značajnija.

AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA  Konkurs za plaćenu praksu

AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA Konkurs za plaćenu praksu

11:15

12 septembar, 2021

Konkursi

Praksa traje šest meseci - prvi mesec probno , plaćena je - mesečna nadoknada pokriva troškove toplog oborka i prevoza u visini do EUR 100 u dinarskoj portivrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate za poludnevno angažovanje (4 sata dnevno).