KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH Otvorene prijave za dijalog sa donosiocima odluke

Alo Redakcija

15:48

Konkursi 0

Iz potrebe da mladi budu direktno uključeni u procese koji se tiču unapređenja položaja mladih, nastaju Dijalozi mladih sa donosiocima odluka.

KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH Otvorene prijave za dijalog sa donosiocima odluke
koms.rs

Nakon održanih Dijaloga mladih sa premijerkom u decembru 2019. i februaru 2021. godine, Dijaloga mladih sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem u decembru 2020. godine, Dijalogom mladih sa mladim narodnim poslanicima u novembru 2020. kao i nakon održanog Dijaloga sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u septembru 2021. godine – KOMS nastavlja sa podsticanjem aktivnog učešća mladih kroz praksu održavanja dijaloga sa donosiocima odluka. 

Održavanjem Dijaloga želimo da omogućimo predstavnicima mladih da direktno komuniciraju potrebe mladih u Republici Srbiji ka donosiocima odluka, kao i da ponude predloge za unapređenje položaja mladih. Ove godine dolazi do promena ključnih dokumenata u oblasti omladinske politike, koji uključuju teme udruživanja mladih, aktivnog učešća mladih, volonterizma, radnih praksi i druge. Iz ovog razloga, neophodno je da se glas mladih čuje u procesu kreiranja i usvajanja dokumenata koji usmeravaju sistemsku brigu o mladima u narednim godinama u Republici Srbiji.

Ovim putem otvaramo poziv za učešće predstavnika/ca udruženja mladih i za mlade u:

  • Dijalogu mladih sa predsednicom Vlade, Anom Brnabić
  • Dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem
  • Udruženja građana će imati priliku da delegiraju jednu mladu osobu, koja će u razgovoru sa donosiocima odluka zastupati stavove mladih i predlagati konkretne mere za podršku većem aktivizmu mladih, njihovom volonterizmu i boljem položaju na tržištu rada kroz prepoznavanje radnih praksi.

Sva prijavljena udruženja i delegirani mladi će proći kroz proces selekcije, nakon čega će uslediti konsultativni proces, koji obuhvata realizaciju konsultativnih sastanaka a potom i pripremu odabranih učesnika i učesnica za dijaloge. Konsultativni proces realizuje se u cilju obavljanja konsultacija sa drugim mladim ljudima, u čije ime će učesnici/e dijaloga razgovarati sa donosiocima odluka. Na ovaj način omogućava se šire učešće mladih u mapiranju prioriteta unutar tematskih oblasti dijaloga i mehanizama za njihovo ostvarenje. Biće realizovana najmanje dva konsultativna sastanka u kojima je obavezno učešće svih selektovanih delegiranih mladih kao i aktivan doprinos radu unutar tematskih oblasti; učesnici/e će zajedno raditi na pripremi i realizaciji dijaloga.

Za učešće u Dijalozima biće odabrani delegirani mladi ispred udruženja mladih i za mlade, na osnovu ispunjavanja sledećih kriterijuma: 

  • Mlada osoba od 15 do 30 godina 
  • Relevantno iskustvo udruženja mladih i za mlade u javnom zagovaranju (npr. iskustvo u izmenama normativnih procesa u lokalnoj zajednici ili na nacionalnom nivou, učešće u javnim raspravama, kreiranje i sprovođenje zagovaračkih kampanja sa fokusom na javne politike, istraživačka delatnost i sl.)
  • Relevantno iskustvo udruženja mladih/za mlade u odabranoj oblasti
  • Kvalifikacije delegiranog predstavnika/ce udruženja (obrazovanje, iskustvo i motivacija kandidata/kinje)
  • Prilikom odabira učesnika/ca vodiće se računa o geografskoj i rodnoj zastupljenosti.

KOMS promoviše vrednosti raznolikosti i inkluzije i zagovara da svi mladi imaju jednake mogućnosti. Ohrabrujemo udruženja da na poziv za učešće u dijalozima delegiraju mladu osobu bez obzira na prepreke sa kojima se suočava, a mi ćemo se potruditi da obezbedimo ravnopravne uslove učešća.

Očekujemo da pripremni sastanci budu organizovani tokom novembra meseca. 

Ove teme predstavljaju ključna pitanja za mlade ljude koji žive u Republici Srbiji i zato je neophodno da se mladi uključe u procese kreiranja politika i donošenja odluka u ovim oblastima.

Prijave putem ovog linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4JvQIKoi9USZxxSZDgmPzLGdUrxbJ3xAgug_qUV5lUlUNlJTRU02TU8zVE9ESko3UVZZSUs4SktIQi4u

Komentari (0)

Loading