Kako napisati CV koji će svakog poslodavca oboriti s nogu?

Alo! Studenti

13:00

Ostalo 0

Studenti, naročito završnih godina često će se susretati sa predavanjem svih potrebnih dokumenata za posao među kojima je i CV. Dalje možete pročitati kako napisati CV koji će svakog poslodavca oboriti s nogu

Kako napisati CV koji će svakog poslodavca oboriti s nogu?
pixabay

Biografija (Curriculum Vitae ili Resume) je dokument koji danas predstavlja deo svake prijave za posao. Svrha biografije je da predstavi vas, vaše obrazovanje, sposobnosti i stručne kvalifikacije potencijalnom poslodavcu u najboljem mogućem svetlu. Ovaj dokument treba da bude koncizan i dobro struktuiran tako da će najbitnije informacije biti odmah uočljive.

Bitno je da svoju biografiju svaki put prilagođavate konkursu za posao i potrebama radnog mesta na koje konkurišete. Kako biste to uspešno uradili neophodno je dobro istražiti sve činjenice vezane za kompaniju kako biste istakli vaše kvalifikacije koje se najbolje podudaraju sa zahtevima za to radno mesto.

Prema usvojenim standardima, biografija treba da sadrži sledeće celine koje trebaju biti jasno odvojene: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo, vannastavne aktivnosti, odnosno pohađani kursevi i seminari, znanje stranih jezika i rada na računaru.

Lični podaci

Vaša biografija treba početi s celinom koja sadrži vaše lične podatke u kojoj navodite vaše ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu. Pored spomenutog možete da navedete i vaše državljanstvo, datum rođenja, bračno stanje, ako posedujete vozačku dozvolu i auto, kao i da li ste odslužili vojni rok, ukoliko vam ovi podaci idu u prilog. Lični podaci mogu biti napisani i manjim slovima, osim vašeg imena i prezimena koje mora biti uočljivo. S desne strane ako želite možete u biografiju uneti i vašu fotografiju manjih dimenzija na kojoj izgledate profesionalno.

pixabay

Obrazovanje

Sledeća celina treba da sadrži podatke o vašem obrazovanju. Potrebno je da navedete koju ste srednju školu i fakultet pohađali s tačnim nazivom institucija, mesta i vremenskog perioda pohađanja, kao i diplomu koju posedujete. Ako ste ostvarili reprezentativan prosek, dobili određene stipendije ili priznanja možete i to navesti. Ukoliko vam je radno iskustvo jači adut onda to navedite pre obrazovanja.

Radno iskustvo

U okviru radnog iskustva navedite kompanije ili institucije u kojima ste radili s podacima o periodu zaposlenja, poziciji i dužnostima koje ste obavljali, kao i veštinama i sposobnostima koje ste stekli. Ovde možete navesti informacije i o radnom iskustvu koje ste stekli kroz neplaćeni rad, stažiranje, volontiranje ili letnji posao. Važno je da ne umanjujete i da se ne stidite onoga što ste radili, jer svako radno iskustvo je bitno.

Vannastavne aktivnosti

Pored radnog iskustva, važno je da navedete i vannastavne aktivnosti koje ste pohađali, kao što su seminari, konferencije, treninzi i kursevi. Pored naziva aktivnosti, navedite i organizatora, kao i mesto i period trajanja aktivnosti. Ovim podacima se predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i koja je spremna da kontinuirano uči i da se dodatno usavršava.

Znanje stranih jezika

Pored radnog iskustva, važno je da navedete i vannastavne aktivnosti koje ste pohađali, kao što su seminari, konferencije, treninzi i kursevi. Pored naziva aktivnosti, navedite i organizatora, kao i mesto i period trajanja aktivnosti. Ovim podacima se predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i koja je spremna da kontinuirano uči i da se dodatno usavršava.

Znanje rada na računaru

Unutar znanja rada na računaru navedite sve programe koje znate koristiti (npr. Word, Excel, Power Point, uključujući i Internet), kao i nivo vašeg znanja (početni, srednji, napredni ili ekspertni nivo) i podatke o završenim kursevima. Znanje rada na računarima je danas obavezna veština koju svi poslodavci traže te ukoliko ne posedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu neophodno je da ga što pre steknete.

Komentari (0)

Loading