STUDENTIMA POTREBNE OLAKŠICE TOKOM PANDEMIJE Senat Univerziteta im daje podršku (VIDEO)

Alo Redakcija

19:34

Ostalo 0

Senat Univerziteta u Beogradu podržao je na današnoj sednici zahteve Studentskog parlamenta UB koji su u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete da se studentima omoguće olakšice u novoj akademskoj godini zbog aktuelne epidemiološke situacije.

STUDENTIMA POTREBNE OLAKŠICE TOKOM PANDEMIJE Senat Univerziteta im daje podršku (VIDEO)
foto student

Rektor UB Vladan Đokić kaže da je najveći broj preporuka koje su upućene fakultetima važio i prethodne godine, a one će omogućiti da se uprave fakulteta sa predstavnicima studenata dogovore o terminu održavanja dodatnog ispitnog roka, dodatnog termina za izvršavanje predispitnih obaveza, kao i da se preispita mogućnost da se školarine plaćaju u više rata ili da one budu niže.

Među studentskim zahtevima je i da se studentima kojima ističe dvostruki i trostruki rok za završetak studija u školskoj 202/22. omogući da zadrže status bez ponovnog upisa na studijski program, zatim da se studentima završnih godina omogući upis od 90 ESPB u ovoj školskoj godini, da se svim studentima omogući upis predmeta na početku drugog semestra i da onima kojima je do okončanja studija ostao samo master rad ili doktorska disertacija, rok za prenos bodova koje one nose bude odložen do odbrane rada, ali ne kasnije od juna 2022.

Sve preporuke i olakšice studentima tokom pandemije i ranije su imale sluha pred Senatom Univerziteta u Beogradu, ali i pred Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Problem su neretko predstavljali sami fakulteti koji nisu želeli da prihvate same preporuke iz razloga što one nisu obavezujuće.

Na svu sreću, takvih fakulteta je malo te se nadamo da će se svim studentima i ove godine što više olakšati sam proces studiranja u ovim vanrednim uslovima.

Komentari (0)

Loading