NA ŠTA MLADI NAJVIŠE TROŠE NOVAC Zadovoljavanje osnovnih potreba ili zabava i razonoda?

Alo! Studenti

11:00

Ostalo 0

Mladi su uglavnom finansijski zavisni od svojih roditelja

NA ŠTA MLADI NAJVIŠE TROŠE NOVAC Zadovoljavanje osnovnih potreba ili zabava i razonoda?
Shutterstock

Mladi u Srbiji se i dalje suočavaju sa brojnim ograničenjima, kao što su neefikasno obrazovanje, visoka nezaposlenost, otežan put ka finansijskoj nezavisnosti i duboki osećaj isključenosti iz politike.

Veliki procenat mladih u Srbiji nema nikakva novčana primanja, finansijski su zavisni od svojih roditelja, a samo mali broj njih odlazi u preduzetničke vode.

Svega pet odsto mladih nema finansijskih problema, odnosno može da kupi šta god poželi. S druge strane, određeni broj mladih svedoči da nemaju dovoljno novca ni za hranu, a svaka osma mlada osoba nema dovoljno novca da pokrije troškove obuće i odeće.

Mladi smatraju da mogu imati dovoljno novca za zadovoljavanje osnovnih stvari i potreba, ali ne i novca za zabavu i razonodu. Roditelji na više načina pokušavaju da obezbede deci uslove za  školovanje, ali ta razmena ide u oba pravca, jer mladi osećaju odgovornost i primorani su da u isto vreme i rade, zbog čega školovanje često može biti zapostavljeno.

Koliko novca mladi imaju na raspolaganju za sebe i svoje mesečne potrebe?

Mladi su ujednačeno raspoređeni tako da do 25 evra mesečno na raspolaganju ima 25,3% mladih. Između 26 i 50 evra troši 26,9% mladih, od 50 do 100 evra 25,6%, dok 22,2% mladih mesečno troši preko 100 evra na sebe.

Novac koji mlada osoba ima na raspolaganju za mesec dana varira u odnosu na njihov pol. Tako mladići imaju nešto više novca koji mogu da koriste nego devojke. Očekivano, što je osoba starija ima i više novca na raspolaganju, s obzirom na to da polako ulazi na tržište rada i ima prilike da određenu količinu novca zaradi i potroši na sebe. Raspoloživ novac očekivano je u korelaciji sa materijalnim stanjem porodice i obrazovnim nivoom roditelja.

Ko izdržava mlade?

Gotovo dve trećine mladih izdržavaju roditelji, a svaku dvadesetu mladu osobu dodatno finansijski pomažu. Takođe, svaku dvadesetu mladu osobu izdržava partner/ka. Svaka treća mlada osoba ima lične prihode od rada, dok su ostali prihodi zastupljeni u manjoj meri.

Zbirno posmatrano u odnosu na to da li je mlada osoba finansijski samostalna ili nije, rezultati su sledeći: gotovo 61,3% mladih izdržavaju roditelji, 4,5% partneri, 32,7% mladih je u potpunosti finansijski samostalno, dok 1,5% njih ima prihode koji nisu dovoljni, tako da im roditelji finansijski pomažu.

 

Komentari (0)

Loading