Dodatni rok za sve, ali predavanja ipak online. Kako će biti organizovana nastava od oktobra i šta studenti misle o tome?

Alo Redakcija

10:31

Studiranje 0

Borba sa pandemijom covid19 još uvek traje i broj obolelih ne jenjava. Nakon par meseci blagog pada, svedoci smo trenutnog naglog skoka na više od 6000 dnevno obolelih, a sve više je mladih, koji su se nisu kao što se očekivalo odazvali na poziv na vakcinaciju, među njima. Studetni već godinu i po dana predavanja i predispitne obaveze pohađaju online i shodno otežanim uslovima traže dodatni ispitni rok. Da li fakulteti imaju sluha za njihove zahteve i da li je u ovoj situaciji online nastava jedino što nam preostaje?

Dodatni rok za sve, ali predavanja ipak online. Kako će biti organizovana nastava od oktobra i šta studenti misle o tome?
alo.rs

Juče je održana sednica Senata Univerziteta u Beogradu, na kojoj su dekani svih fakulteta zajedno sa studentskim predsavnicima razgovarali na teme dodatnog roka i nastave od oktobra. Nakon Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je poslalo dopis svim fakultetima o preporuci da se izađe studentskim zahtevima u što većoj meri, posebno vezanim za dodatni ispitni rok, Senat je zauzeo isti stav.

Kako bi do organizovanja dodatnog roka došlo, takav predlog od strane studentskog parlamenta mora se podržati većinom članova nastavno-naučnog veća fakulteta. Dekani na čelu uprave fakulteta u većini slučajeva podržavaju takve studentske zahteve ali ceo kolektiv mora doneti pozitivno mišljenje kako bi se ostvarili uslovi za realizaciju istog.

Nekolicina fakulteta je već donela odluku da realizuje dodatni ispitni rok, nečekajući preporuke viših institucija, dok će se na ostalima takav zahtev razmotriti u narednih par dana.

Borbu oko dodatnog roka svake godine vode studentski predstavnici na Fakultetu političkih nauka gde gotovo polovina nastavno- naučnog kadra smatra da je studentima šest redovnih rokova dovoljno za polaganje 11 ispita po godini, neki misle i da je previše. Ove godine, Studentski parlament na političkim naukama zahteva dodatni, sedmi, ispitni rok sa mogućnošću polaganja DVA ispita, što do sada nije bio slučaj. Iz parlamenta poručuju da je izgledno da se raspoloženje među profesorima promenilo i da je vrlo verovatno da će se ovoga puta izaći studentskim zahtevima u susret u potpunosti.

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu studetni će imati priliku da ispite polažu u čak DVA dodatna ispitna roka, dok je u planu da nastavu organizuju uživo sve dok epidemiološka situacija to bude dozvoljavala.

Senat je, takođe, doneo preporuku da se na fakultetima primeni kombinovani sistem nastave sve dok za to bude mogućnosti u odnosu na epidemiološku sliku. Takvu odluku fakulteti mogu da ne usvoje, sve u zavisnosti od njihove procene situacije na terenu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu jveć je odlučio da semestar započne u potpunosti online, dok se odluka ostalih čeka. Neizvesnost po pitanju ove odluke najveći problem predstavlja studentima iz unutrašnjosti kojima je potrebno nešto više vremena i novca kako bi svoj život „preselili“ u Beograd, ili grad u kojem će studirati.

Čini se da je u ovoj situaciji sa ovim rastom broja obolelih teško očekivati da se na nastavu ne krene u potpunosti online.

alo.rs

Šta studenti kažu na to?

Mišljenaj studenata su podeljena, gotovo pola – pola. Oni koji zastupaju stav da se na fakultet krene uživo mahom to žele jer im nedostaje druženje sa ostalim kolegama, što je sasvim normalno. Oni drugi, u online sistemu vide prostora za „lakšim“ savlađivanjem gradiva i polaganjem obaveza, ali i za uštedu kada su u pitanju troškovi života u drugom gradu.

Na epilog svega moraćemo još da sačekamo, a do tada, budimo strpljivi i čuvajmo i sebe i druge!

Komentari (0)

Loading