Šta je LOCI tehnika učenja? Odlično funkcioniše za MEMORISANJE većeg broja reči za KRATAK vremenski rok

Alo! Studenti

16:00

Studiranje 0

Ukoliko učite novi jezik ili neki govor, loci tehnika je idealna za vas.

Šta je LOCI tehnika učenja? Odlično funkcioniše za MEMORISANJE većeg broja reči za KRATAK vremenski rok
Shutterstock

Loci tehnika je metoda učenja pomoću koje možete memorisati veliki broj reči. Spada u najstarije tehnike na svetu, a stari Grci i Rimljani su je doveli do savršenstva. 

Kako se koristi Loci tehnika za učenje?

U Starom veku govornici su svoje duge govore pripremali bez papira i morali su da ih uče napamet. Nimalo lak zadatak. 

Ova tehnika je posebno pogodna za učenje stranih jezika.

Jezik se sastoji pre svega u memorisanju velikog broja reči. Ta ogromna količina reči često nema nikakve veze jedna sa drugom. Tu dolazi Loci metoda (lat. locus-mesto) do izražaja. 

Ideja je da se sadržajima da struktura i red kako bi se brže zapamtili, dok vizualizacija pojačava pamćenje.

Stari Grci su zamišljali palatu koja je bila metafora za njihov govor pa se ova metoda zove i “palata pamćenja” Ulazak u palatu bio je početak govora i uvod. U zavisnosti od dužine govora i detalja kretali su se iz sobe u sobu, iz sprata u sprat. Svaka soba je bila popunjena detaljima koji su ilustrovali bitna mesta u govoru, na primer ton, intonaciju. 

Shutterstock
 

Da bismo primenili Loci tehniku ne moramo osmišljavati palatu. Dovoljna nam je lista reči da bismo krenuli na naš put. I to dobro poznat. Najbolje je izabrati put kojim idemo svaki dan, ili jednastvno kretanje kroz stan od ulaznih vrata sa leva na desno. 

Da li ste izabrali dobro poznati put? Odlično! 

Sada razmislite o sidrima ili markerima na putu za koje ćemo vezati nove pojmove. To možemo uraditi u glavi ili čak i proći fizički rutu. Lakše će Vam pasti i ako osmislite kratku priču uz to. Na ovaj način možete proći dobro poznati put u mislima i sresti različite pojmove. 

Prednosti i mane Loci tehnike

Naravno nije svaka metoda kompletna i idealna. Svaka metoda ima ograničenu upotrebu i ne može se koristiti u sve prilike. 

Na Vama je dakle, da razmislite i odmerite za koji zadatak i kada ćete primeniti koju metodu. Da biste se bolje snašli u tome, sastavili smo Vam prednosti i mane ove metode. 

Prednosti Loci tehnike

  • Kada se zaboravi jedna reč sa liste ne prekida se priča i ne ispada se iz koncepta. Moguće je lako kretanje u oba smera i brzo prelaženje određenih markera. Loci tehnika dobro se uklapa i kod početnika i kod onih koji su dugo u jeziku.
  • Primena tehnike zavisi od materijala koji se uči. Tako da se gotovo uvek može integrisati u druge procese učenja. 
  • Ova metoda Vam pomaže da efektivno koristite vreme dok priču prolazite u glavi a da ne zavisite od sveske, telefona i interneta. 

Mana Loci tehnike

  • Loci metoda odlično funkcioniše za memorisanje većeg broja reči (do čak 50) za kratak vremenski rok. Odlična je recimo za učenje novih reči i prezentacije ali nije adekvatna za učenje gramatike. 
  • Nedovoljno razrađenom pričom i malim brojem ponavljanja reči ostaju kratkoročno u pamćenju.

Komentari (0)

Loading