Geografski fakultet

Alo Redakcija

14:59

Studiranje 0

Geografski fakultet

O Fakultetu

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet je obrazovno-naučna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu i kao takav predstavlja državni fakultet.

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet deluje samostalno na principima akademske slobode i akademske autonomije, a poslove u okviru svojih delatnosti obavlja pod nazivom: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (u daljem tekstu: Geografski fakultet).

Geografija budžet  40 samofinansiranje  30
Turizmologija budže 40 samofinansiranje 30
Prostorno planiranje budžet 20 samofinansirane 20
Demografija budžet 20 samofinansiranje 10
Geoprostorne osnove životne sredine budžet 20 samofinansiranje  20

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara

Za ažurirane informacije, posetite sajt Geografskog fakulteta.

Komentari (0)

Loading