Mladi u Srbiji žele dostupno i besplatno obrazovanje

Alo! Studenti

21:00

Studiranje 0

Obrazovanje mora da bude besplatno i dostupno svima i to je jedan od preduslova za iskorenjivanje gladi i siromaštva, opšti je stav mladih ispitanika u istraživanju koje je sproveo Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES.

Mladi u Srbiji žele dostupno i besplatno obrazovanje
Shutterstock

Na Međunarodni dan obrazovanja TOC je saopštio da mladi širom Srbije kao najvažniji cilj ističu dostupno besplatno i kvalitetno obrazovanje.

Za ostvarivanje globalnih ciljeva održivog razvoja za mlade u Srbiji po važnosti slede univerzalna pokrivenost socijalnom zaštitom i iskorenjivanje gladi, jedan je od rezultata istraživanja "Mladi i Ciljevi održviog razvoja".

Studenti traže kvalitet

Istraživanje rađeno krajem prošle godine pokazalo je i da kvalitetu obrazovanja manje značaja pridaju srednjoškolci nego studenti i oni koji su zaposleni bilo sa srednjim ili visokim obrazovanjem.

Direktor TOC Goran Radisavljević navodi i da su mnogi mladi ukazali da, iako je osnovno i srednje obrazovanje besplatno, postoje dodatni troškovi koji limitiraju mlade koji ne žive u univerzitetskim centrima da nastave školovanje i steknu više i visoko obrazovanje.

U istraživanju, čiji je autor Boban Stojanović, kao generalni zaključak na ovu temu navodi se da mladi smatraju da se pre svega mora obezbediti dostupnost obrazovanja, a onda raditi na kvalitetu i uvezivanju sa tržištem rada, sa mnogo više praktičnog obrazovanja.

Istraživanje je pokazalo i da više od 70 posto mladih u Srbiji uopšte nije upoznato sa UN Agendom za održivi razvoj do 2030. godine.

Prema podacima UN prošle godine oko 265 miliona dece i tinejdžera širom sveta nije imalo pristup obrazovanju, ili jednom započeto obrazovanje ne može da privede kraju.

(Tanjug)

Komentari (0)

Loading