DRUGI UPISNI KRUG: Prokuplje, Leskovac, Požarevac

Alo Redakcija

10:47

Studiranje 0

DRUGI UPISNI KRUG: Prokuplje, Leskovac, Požarevac

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – POŽAREVAC
OSNOVNE STUDIJE

 • Elektrotehnika i računarstvo budzet 13
 • Mašinstvo budzet 6
 • Prehrambena tehnologija i nutricionizam budzet 7 samofinansiranje 13
 • Zaštita bilja budžet 8 samofinansiranje 17
 • Zaštita životne sredine budzet 6

Prijava kandidata: 02. – 03. septembar 2021. u periodu od 08:00 do 14:00 časova
Polaganje prijemnog ispita
Prijemni ispit: 06. septembar 2021.

Test opšteg obrazovanja: 10:00 časova
Matematika: 12:00 časova

Preliminarna rang lista 07. septembar 2021.

Uvid u radove i žalbe kandidata:
08. septembar 2021. od 10:00 do 12:00 časova

Konačna rang lista 08. septembar 2021. u 12:30 časova

Upis kandidata: 09. septembar 2021.

 

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUZNA SRBIJA
ODSEK ZA TEHNOLOŠKO UMETNIČKE STUDIJE LESKOVAC

 • Tekstilno inženjerstvo: budžetsamofinansiranje 25
 • Tekstilna hemija i zaštita životne sredine: bužet 1 samofinansiranje 7
 • Bezbednost radne i životne sredine: samofinansiranje  5
 • Modni dizajn: budžetsamofinansiranje 8

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ODSEK ZA TEHNOLOŠKO UMETNIČKE STUDIJE 
Prijavljivanje kandidata – 01.,02.,03. i 06. septembra od 9.00 do 14.00 časova, u prostorijama Službe za studentska pitanja ili slanjem potrebne dokumentacije putem pošte ili elektronskim putem na email anailic837@gmail.com

Polaganje prijemnog ispita
07. septembar 2021. god. od 10,oo čas. – Tekstilna tehnologija, Hemija, Matematika i Crtanje
08. septembar 2021.god. od 10,oo čas. – Oblasti struke
09. septembar 2021.god. – PRELIMINARNA RANG LISTA
10. septembar 2021. god. – KONAČNA RANG LISTA
13.,14.,15. septembar 2021.god. od 9,oo do 14,oo čas. –UPIS

 

Akademija strukovnih studija Južna Srbija
Odsek za poljoprivredno prehrambene studije Prokuplje

 • Ratarstvo i povrtarstvo budžet 1 samofinansiranje 13
 • Voćarstvo i vinogradarstvo samofinansiranje 14
 • Stočarstvo budžet 2 samofinansiranje 10
 • Zaštita bilja samofinansiranje 3
 • Prehrambena tehnologija budžet 18 samofinansiranje 23

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JŽNA SRBIJA ODSEK ZA POLJPOPRIVREDNO PREHRAMBENE STUDIJE PROKUPLJE
DRUGI KONKURSNI ROK traje od 01. septembra 2021. god. do 15 septembra 2021.god. i to:
• Prijavljivanje kandidata traje 01, 02, 03, i 06. septembara 2021. godine od 9,oo do 14,oo čas.
• Polaganje prijemnog ispita 08. septembara 2021.god. od 10,oo čas. (Polaganje prijemnog ispita iz predmeta: Hemija ili Biologija)
• 09. septembara 2021. god. – PRELIMINARNA RANG LISTA
• 10. septembara. 2021. god. – KONAČNA RANG LISTA
• 13.,14.,15. septembara 2021. god. od 9,oo do 14,oo čas. –UPIS (Napomena: Studenti koji su ostvarili pravo na finansiranje o trošku budžeta RS mogu izvršiti upis 13. septembra 2021. godine. Dana 13. septembra u 13,oo čas. izvršiće se pomeranje rang liste za upis
studija koje se finansiraju iz budžeta RS i na mesto neupisanih studenata upisaće se
samofinansirajući studenti ispod crte).
• 14. septembra 2021. god. od 9,oo do 14,oo čas –Upis kandidata koji su položili prijemni ispit ali su ispod dozvoljenog broja po Konačnoj rang listi za studijski program za koji su
konkurisali (Promena studijskog programa)
• 14. septembra 2021.god. do 10,oo čas.– Prijavljivanje kandidata koji su položili prijemni ispit (navesti iz kojih predmeta na drugoj visokoškolskoj ustanovi uz potvrdu visokoškolske ustanove o položenom prijemnom ispitu i brojem osvojenih bodova)
• 15. septembra 2021. god. od 12,oo do 14,oo čas. – objavljivanje Konačne rang liste i upis za kandidate koji su položili prijemni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi

 

 

Komentari (0)

Loading