DRUGI UPISNI KRUG:Visoke škole Niš, Vranje, Vršac, Zrenjanin, Pirot

Alo Redakcija

16:46

Studiranje 0

DRUGI UPISNI KRUG:Visoke škole Niš, Vranje, Vršac, Zrenjanin, Pirot

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 • Elektrotehnika i računarstvo budžet 2 samofinansiranje 15
 • Tehnoločko inženjerstvo budžet 12 samofinansiranje 116
 • Mašinsko inženjerstvo budžet 9 samofinansiranje 27
 • Inženjerstvo zaštite na radu budžet 5
 • Inženjerski menadžment u kriznim uslovima budžet 5 samofinansiranje 50

Prijava na konkurs 1.,2.,3., i 6. septembar 2021. 09-14h
Prijemni ispit 8.septembar 2021. 12h
Upis 14.,15.,16.,17. I 20. septembar 2021. 09-14h

 

 

 

 

 

 

 

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac

Vaspitač dece predčkolskog uzrasta

 • odeljenje na srpskom jeziku budžet 25 samofinansiranje 50
 • odeljenje na rumunskom jeziku budžet 9
 • odeljenje na romskom jeziku budžet 2

  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac

Prijava kandidata obaviće se 01. i 02. septembra 2021. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 časova (zbog pandemije COVID-19 datumi su podložni promeni). Istog dana, nakon prijavljivanja na Konkurs, obaviće se provera sposobnosti
(govornih, muzičkih, fizičkih) i provera znanja iz bontona.
 Klasifikacioni ispit održaće se 02. septembra 2021. godine po sledećemrasporedu:
srpski/rumunski jezik od 12.00 časova;
opšta informisanost od 13.30 časova.
Objavljivanje rezultata Konkursa (rang-lista): 03. septembra 2021. u 10.00 časova.
Primedbe na rang-listu podnose se 04. septembra 2021. godine od 10.00 do 12.00 časova, a rešenje po prigovoru donosi najkasnije do 06. septembra 2021. godine (do 12.00 časova).
Upis primljenih kandidata obaviće se 07. septembra. 2021. godine od 09.00 do 12.00 časova, po rasporedu istaknutom na oglasnoj tabli škole.
Kandidati sa konačne rang-liste moraju se strogo pridržavati rasporedaupisa. Ukoliko se kandidat ne upiše u predviđenom roku, smatraće se da je odustao i na njegovo mesto biće upisan sledeći kandidat sa rang-liste.
VAŽNA NAPOMENA ZA KANDIDATE NA ROMSKOM JEZIKU: PRIJAVA NA
KONKURS, PROVERA SPOSOBNOSTI I PRIJEMNI ISPIT ODRŽAĆE SE
02. SEPTEMBRA 2021. GODINE OD 8:30 ČASOVA.

 

AKADEMIJA TEHNIČKO VASPITNIH STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK NIŠ
 • Industrijsko inženjerstvo samofinansiranje 15
 • Građevinsko inženjerstvo budžet 12 samofinansiranje 25
 • Zaštita životne sredine budžet 7 samofinansiranje 30
 • Komunikacione tehnologije samofinansiranje 18
ODSEK VRANJE
 • Mašinstvo inženjerstvo budžet 4 samofinansiranje 10
 • Zaštite životne sredine budžet 1 samofinansiranje 8
 • Prehrambena tehnologija budžet 10 samofinansiranje 2
 • Inženjerstvo nameštaja i enterijera budžet 10 samofinansiranje 7
 • Drumski saobraćaj samofinansiranje 8
 • Proizodna ekonomija budžet 9 samofinansiranje 10
 • Preduzetnički menadžment samofinansiranje 20
ODSEK PIROT
 • Strukovni vaspitač za rad sa decom u predškolskim ustanovama budžet 14 samofinansiranje 55
ODSEK NIŠ

Prijavljivanje kandidata: 25., 26. i 27. avgust 2021. godine.
Polaganje prijemnog ispita: 31. avgusta 2021. godine u 10 časova.
Objavljivanje jedinstvene rang liste: 02. septembara 2021. godine.
Objavljivanje konačne rang liste do 07. septembra 2021. godine.
Upis primljenih kandidata: 08. i 09. septembra 2021. godine. ODSEK PIROT

Prijavljivanje kandidata: 25., 26. i 27. avgust 2021. godine.
provera muzičkih i govornih sklonosti i sposobnosti kandidata obaviće se 31. avgusta 2021.godine u 9 časova
polaganje Testa iz Srpskog jezika i književnosti održaće se 31. avgusta 2021. godine u 10,00časova
Polaganje Testa iz Opšte kulture i informisanosti održaće se 31. avgusta 2021. godine u 11,00 časova
Objavljivanje jedinstvene rang liste: 02. septembara 2021. godine.
Objavljivanje konačne rang liste do 07. septembra 2021. godine.
Upis primljenih kandidata: 08. i 09. septembra 2021. godine. ODSEK VRANJE

Prijavljivanje kandidata: 25., 26. i 27. avgust 2021. godine.
Polaganje prijemnog ispita: 31. avgusta 2021. godine u 10 časova.
Objavljivanje jedinstvene rang liste: 02. septembara 2021. godine.
Objavljivanje konačne rang liste do 07. septembra 2021. godine.
Upis primljenih kandidata: 08. i 09. septembra 2021. godine

Komentari (0)

Loading