DRUGI UPISNI KRUG: Visoku turističku školu i Visoku hotelijersku školu

Alo Redakcija

14:53

Studiranje 0

DRUGI UPISNI KRUG: Visoku turističku školu i Visoku hotelijersku školu

Drugi upisni krug studenata na Visoku turističku školu i Visoku hotelijersku školu. 

 

 

Prijavljivanje kandidata 2., i 3. septembar od 9:00 do 15 :00

Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 4. septembar do 12:00

Polaganje prijemnog ispita po grupama 6. ili 7. septembar u 11 :00 i 13 :00

Objavljivanje jedinstvene rang liste 8. septembar do 12:00

Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara 09. septembar od 10:00 do 12:00

Donošenje odluke po prigovoru 09. septembar od 12:00 do 14:00

 Komisije za upis 10. septembar do 10:00

Rešavanje po žalbi 10. septembar od 12:00 do 14:00

Objavljivanje konačne rang liste 11. septembar do 17:00

Upis primljenih kandidata 13. i 14. septembar od 9:00 do 15:00

 

 

Visoka turistička škola

  • Ekonomija i turizam za upis  budžet 10 
  • Ekonomija i turizam za upis 2 (dva) kandidata na studijski program u  svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2020/2021 srednju školu završilo u inostranstvu i jedno (1) lice pripadnik romske nacionalne manjine.
  • Ekonomija i turizam za upis 290 kandidata na studijski program  u svojstvu samofinansirajućih studenata.

 

 

 

 

Prijavljivanje kandidata 2. i 3. 9.
Spisak prijavljenih kandidata 4.9.
Polaganje prijemnog ispita 6.i 7. 9.
Jedinstvena rang lista 8.9.
Uvid u test i ulaganje prigovora na Jedinstvenu rang listu rukovodiocu Odseka 9.9.
Odluka rukovodioca Odseka 9.9.
Žalba predsedniku Akademije 10.9.
Rešenje po žalbi predsednika Akademije 10.9.
Konačna rang lista 11.9.
Upis primljenih kandidata 13. i  14.9.

 

 

Akdemija strukovnih studija Beograda odsek Visoka hotelijarska škola

  • Hotelijarstvo- samofinansirajući 87
  • Restoraterstvo- samofinansirajući 26
  • Gastronomija- samofinansiranje 22

Komentari (0)

Loading