DRUGI UPISNI ROK: Visoke škole elektrotehnike, politehnike i računarstva

Alo Redakcija

11:36

Studiranje 0

Drgui upisni krug za buduće studente koji žele da upišu Visoke škole politehnike, računarstva ili informacionih tehnologija.

DRUGI UPISNI ROK: Visoke škole elektrotehnike, politehnike i računarstva
shutterstock.com

Beogradska politehnika

Osnovne studije
Beogradska politehnika 
 • Zaštita životne sredine budžet 25 samofinansiranje 24
 • Menadžment kvalitetom budžet 10 samofinansiranje 6
 • Reciklažne tehnologije budžet 8 samofinansiranje 4
Odsek kompjutersko-mašinsko inženjerstvo
 • Kompjutersko mašinski sistemi budžet 15 samofinansiranje 10
 • Energetska efikasnost i čista energija budžet 1 samofinansiranje 15
 • Industrijsko inženjerstvo budžet 5 samofinansiranje 4
 • Kompjuterski mašinski sistemi Valjevo samofinansiranje 27
Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite
 • Drumski i gradski saobraćaj budžet 15 samofinansiranje 15
 • Bezbednosti i zdravlje na radu budžet 7 samofinansiranje 2
 • Zaštita od požara i spsavanje budžet 5 samofinansiranje 14
Odsek primenjene inženjerske nauke
 • Prehrambena tehnologija i nutricionizam budžet 7 samofinansiranje 13
 • Zaštita životne sredine budžet 6
 • Mašinstvo budžet 6
 • Zaštita bilja budžet 8 samofinansiranje 17
 • Elektrotehnika i računarstvo budžet 13

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Odsek kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

 • Industrijsko inženjerstvo samofinasniranje 30

Prijavljivaje kandidata: 02. I 03. SEPTEMBAR

Prijemni ispit:6.septembar

Upis:9.septembar

 

 

 

 

Visoka škola elektrotehnike i računarstva

Ekološki inženjering samofinansiranje 9

 

Podnošenje prijava na Konkurs-01.09.-02.09.2021 09h-17h          Prijemni ispit 06.09.2021. u 10h
Objavljivanje Privremene rang liste na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa 08.09.2021. do 09h
Podnošenje prigovora Komisiji za upis na Privremenu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa** 08.09.2021. 10h – 12h
Objavljivanje odluka Komisije za upis po podnetim prigovorima 08.09.2021. nakon 12h
Podnošenje žalbi protiv odluka Komisije za upis po podnetim prigovorima 08.09.2021. 14h – 16h                                                                     Objavljivanje Konačne rang liste 08.09.2021. 18h
Upis primljenih kandidata (Raspored (satnica) upisa kandidata prema plasmanu kandidata na Konačnoj rang listi biće uručena kandidatima prilikom podnošenja prijava na Konkurs) 09.09. i 10.09.2021. 09 – 17h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

 • Komunikacione tehnologije budžet 7
 • Poštansko-logistički sistemi samofinansiranje 51
 • Bankarstvo i poslovna informatika samofinansiranje 48

Prijem dokumenata u studentskoj službi Odseka Visoka ICT škola 1. i 2. septembar od 10:00 do 14:00 časova

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole 3. septembra do 18:00 časova

Polaganje prijemnog ispita 6. i 7. septembra
10:00 Matematika
13:00 Opšta informisanost i informatička pismenost

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita 7. septembra u 14:00 časova

Preliminarna rang-lista kandidata 7. septembra u 18:00 časova

Prigovori na rang-listu Komisiji za upis u pisanoj formi 8. septembra od 10:00 do 11:00 časova

Saopštavanje rešenja prigovora 8. septembra u 12:00 časova

Prigovori predsedniku Akademije na rešenje Komisije u pisanoj formi 8. septembra od 14:00 do 15:00 časova

Saopštavanje rešenja prigovora od strane predsednika Akademije 8. septembra u 16:00 časova

Konačna rang-lista 8. septembra u 18:00 časova

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje 8. septembra u 18:00 časova

Upis prema planu upisa 9. i 10. septembra od 10:00 do 14:00 časova

Upis kandidata koji su prijemni ispit polagali na drugom fakultetu 13. septembra od 10:00 do 14:00 časova

 

 

Komentari (0)

Loading