Novosadski fakulteti ukazali podršku studentima sa invaliditetom

Alo Redakcija

11:13

Studiranje 0

Kada je u toku školske 2018/19. Univerzitet u Novom Sadu potpisao ugovor o saradnji sa organizacijom "Centar živeti uspravno", većina fakulteta se uključila u podršku studentima.

Novosadski fakulteti ukazali podršku studentima sa invaliditetom
shutterstock

FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU
Filozofski fakultet je postavio kose rampe na ulazima u objekat. U prizemlju fakulteta postavljene su rampe za pristup toaletu kao i Kino sali. Postavljena su tri lifta koja omogućavaju osobama sa invaliditetom pristup glavnim etažama gde se nalaze svi učioničko-čitaonički prostori. U zgradi Fakulteta prilagođena su ukupno 4 toaleta za osobe sa invaliditetom. Studenti sa invaliditetom na raspolaganju imaju instaliran softver Jaws za studente sa oštećenim vidom i softver TTS za studente sa oštećenim sluhom. Fakultet je nabavio i instalirao induktivnu petlju za studente sa oštećenim sluhom. Navedeni softveri i oprema se nalaze u računarskoj učionici 122 (prvi sprat). U okviru Filozofskog fakulteta postoji Centar za podršku studentima. U Centru studenti sa invaliditetom mogu koristiti savetodavnu i psiho-socijalnu podršku tokom studija.

Kontakt osoba:

Prof. dr Jasmina Klemenović, koordinator Centra za podršku studentima, Filozofski fakultet
E-mail: centarzapodršku@ff.uns.ac.rs
Telefon: 064 2253764

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U NOVOM SADU
Poljoprivredni fakultet je postavio kose rampe na svim ulazima u objekte. Sva tri paviljona poseduju lift koji omogućuje pristupačnost svim spratovima osim petog sprata. U prizemlju Ratarskog paviljona nalazi se toalet prilagođen osobama sa invaliditetom. Na drugom spratu Stočarskog paviljona nalazi se arhitektonski pristupačna biblioteka sa čitaonicom. Na posebnom računaru u prostorijama biblioteke, instaliran je softver za čitanje ekrana.

Kontakt osoba:

Prof. dr Ferenc Bagi, prodekan za nastavu, Poljoprivredni fakultet
E-mail: ferenc.bagi@polj.edu.rs
Telefon: 021 485 3219, 485 3500

PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU
Pravni fakultet je obezbedio dovoljno širok ulaz u zgradu. Ulaz u zgradu fakulteta je u nivou spoljašnjeg terena tako da je potpuno arhitektonski pristupačan. U objektu se nalaze dva lifta koji omogućavaju pristupačnost amfiteatru i kabinetima za nastavu. U prizemlju Fakulteta nalazi se arhitektonski pristupačna čitaonica.

Kontakt osoba:

Željko Mirić i Milan Ljubinković, Pravni fakultet
E-mail: zmiric@pf.rs
Telefon: 021 485 3099, 485 3097

TEHNOLOŠKI FAKULTET U NOVOM SADU
Tehnološki fakultet je postavio kose rampe na ulazu u zgradu fakulteta i Petrohemije. Lift je postavljen u staroj zgradi Tehnološkog fakulteta, zgradi Petrohemije i novoj zgradi fakulteta. Rampa je postavljena između nove i stare zgrade Tehnološkog fakulteta. U suterenu nove zgrade Fakulteta nalazi se arhitektonski pristupačna čitaonica.

Kontakt osoba:

Katarina Sutorović, Tehnološki fakultet
E-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 3611

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
Fakultet tehničkih nauka je postavio kose rampe na ulazima svih objekata. Liftovi su postavljeni u nastavnom bloku i u zgradi Informativno tehničkog centra. Nova zgrada Građevinskog instituta je u potpunosti adaptirana za osobe sa invaliditetom i građena je po standardima „univerzalnog dizajna“. U objektima Fakulteta tehničkih nauka postoje toaleti prilagođeni osobama sa invaliditetom. Fakultet tehničkih nauka ima savremenu laboratoriju za snimanje zvučnog oblika literature.

MEDICINSKI FAKULTET U NOVOM SADU
U cilju ostvarivanja jednakih uslova studiranja za sve Medicinski fakultet je postavio kosu rampu na ulazu u zgradu fakulteta.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NOVOM SADU
Prirodno-matematički fakultet je postavio kose rampe na svim ulazima u objekte. Sve tri zgrade poseduju lift koji omogućuje pristupačnost svim spratovima.

Kontakt osoba:

Prof. dr Tatjana Pivac, prodekan za nastavu, Prirodno-matematički fakultet
E-mail: nastava@pmf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852717

shutterstock

AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU
Akademija umetnosti je postavila kose rampe na četiri objekta u kojima se realizuju nastavne i vannastavne aktivnosti. u Novom Sadu to su objekti na adresama Đure Jakšića 7, Kosovska 33 i Pavla Stamatovića 4, kao i u zgradi na Petrovaradinskoj tvrđavi. U zgradi na Petrovaradinskoj tvrđavi u prostoriji biblioteke na posebnom računaru su instalirani softveri za studente oštećenog sluha i vida.

Kontakt osoba:

Prof. Vesna Ždrnja, prodekan za nastavu, Akademija umetnosti
E-mail: vesnaz@neobee.net
Telefon: 064 8133805

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U NOVOM SADU
U cilju ostvarivanja jednakih uslova studiranja za sve Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je postavio kose rampu na ulazu u objekat.

EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI

Ekonomski fakultet u Subotici sa odeljenjima u Novom Sadu i Bujanovcu je postavio kose rampe na ulazu u zgrade svih odeljenja. U objektima fakulteta postoje liftovi koji omogućavaju pristupačnost prostorijama koje koriste studenti. U odeljenjima Fakulteta postoje prilagođeni toaleti za osobe sa invaliditetom. Toaleti se nalaze u prizemlju odeljenja u Subotici, na prvom spratu odeljenja u Novom Sadu i na svim spratovima odeljenja u Bujanovcu. Čitaonice su takođe arhitektonski prilagođene studentima sa invaliditetom.

Kontakt osoba:

Stojče Cvetanović, Ekonomski fakultet
E-mail: scvetanovic@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628-174, 062 474-540

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SUBOTICI
Fakultet je prijavio nekoliko projekata čiji je cilj da se studentima sa invaliditetom omogući odgovarajući pristup prostorijama u objektu (ugradnja lifta i rekonstrukcija dela toaleta).

Kontakt osoba:

024 554 300, lokal 109
LJiljana Bašić, Građevinski fakultet
E-mail: lili@gf.uns.ac.r

UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici je postavio kose rampe na ulazima u objekat. U zgradi Fakluteta je postavljen lift koji omogućuje pristupačnost spratovima.

Kontakt osoba:

Prof. dr Valerija Pinter Krekić, prodekan za nastavu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
E-mail: valeria.krekic@magister.uns.ac.rs
Telefon: 024 624 444

TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENJANINU
Građevinski fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu je postavio kose rampe na svim ulazima u objekat. U zgradi Fakluteta je postavljen lift koji omogućuje pristupačnost spratovima.

Kontakt osoba:

Prof. dr Dijana Karuović, prodekan za nastavu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Građevinski fakultet
E-mail: prodekanzanastavu@tfzr.uns.ac.rs
Telefon: 024 554 300, lokal 109

PEDAGOŠKI FAKULTET U SOMBORU
Pedagoški fakultet u Somboru je postavio kose rampu na ulazu u objekat. Na zahtev studenata sa invaliditetom, fakultet nastoji da organizuje predavanja, vežbe i ispite u prizemlju zgrade.

Kontakt osoba:

Prof. dr Mia Marić, prodekan za nastavu, Pedagoški fakultet
E-mail: mia.maric@pef.uns.ac.rs
Telefon: 025 412 030

Komentari (0)

Loading