DRUGI UPISNI KRUG:Preostala mesta na Univerzitetu u Kragujevcu

Alo Redakcija

09:14

Studiranje 0

Raspisan je DRUGI UPISNI ROK za upis na osnovne akademske, osnovne strukovne i integrisane akademske studije, za školsku 2021/2022. godinu.Na Univerzitetu u Kragujevcu ostalo je 1276 mesta na fakultetima. U nastavku je spisak fakultet na kojima je ostalo mesta za drugi upisni krug.

DRUGI UPISNI KRUG:Preostala mesta na Univerzitetu u Kragujevcu
Fakulteti u sastavu Univerziteta će sami odrediti raspored i termine za
prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i upis kandidata.

 

 

 

 

 

  1.AGRONOMSKI FAKULTET, Čačak  (budžet 79)

 • Opšta agronomija –budžet 23
 • Prehrambena tehnologija –budžet 28
 • Voćarstvo i vinogradarstvo- budžet 10
 • Zootehnika (trogodišnje studije)- budžet 18
2.EKONOMSKI FAKULTET, Kragujevac (samofinansiranje 214)
 • Ekonomija i poslovno upravljanje –samofinansiranje176
 • Poslovna informatika –samofinansiranje 38
3.FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA, Kragujevac (budzet 44, samofinansiranje 19)
 • Mašinsko inženjerstvo ( trogodišnje studije) –budzet 20samofinansiranje 4
 • Vojnoindustrijsko inženjerstvo- budzet 10samofinansiranje 5
 • Urbano inženjerstvo- budzet 7samofinansiranje 5
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine-budzet 7samofinansiranje 5
4.FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRADJEVINARSTVO, Kraljevo (budzet 79 samofinansiranje 4)
 • Mašinsko inženjerstvo –budzet 42 samofinansiranje 2
 • Građevinsko inženjerstvo –budzet 16
 • Inženjerstvo zaštite na radu- budžet 21samofinansiranje 2
 • 5.Fakultet pedagoških nauka, Jagodina –budzet 18samofinansiranje 63
 • Učitelj budzet 11samofinansiranje 30
 • Vaspitač u predškolskim ustanovama – samofinansiranje 18
 • Vaspitač u domovima- budzet 7 -samofinansiranje 15
5.PRAVNI FAKULTET KRAGUJEVAC (samofinansiranje 131)
 • Opšti smer –samofinansiranje 111
 • Unutrašnji poslovi i bezbednost- samofinansiranje 20
6.Prirodno matematočki, Kragujevac (budžet 110, samofinansiranje 3)
 • Matematika- budžet 27
 • Fizika- budžet 16
 • Hemija- budžet 44
 • Biologija –budžet 2 –samofinansiranje 3
 • Ekologija –budžet 21
7.Fakultet tehničkih nauka, Čačak (budzet 11, samofinansiranje 139)
 • Elektroenergetika –budzet 5- samofinansiranje 8
 • Računarsko i softversko inženjerstvo –budžet 1samofinansiranje 7
 • Mehatronika- samofinansiranje 4
 • Inženjerski menadžment- budzet 4samofinansiranje 3
 • Informacione tehnologije- budžet 11
 • Informacione tehnologije u mašinstvu ( trogodišnje studije) –budžet 21            –samofinansiranje 4
 • Elektrotehnika i računarstvo (OSS)- budžet 27samofinansiranje 37
 • Informacione tehnologije (OSS) –budžet 2
 • Mašinstvo i inženjerska informatika (OSS)- budžet 15samofinanisranje 49
 • Proizvodi i ekološki menadžment ( OSS) –budžet 11samofinansiranje 18
 • Grafička tehnika (OSS) –budžet 13- samofinansiranje 9
8.Pedagoški fakultet, Užice budžet 53 samofinansiranje 63
 • Učitelj –budžet 42samofinansiranje 34
 • Vaspitač- budžet 11samofinansiranje 12
 • Trener u sportu (OSS) –samofinansiranje 17
9.Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac  (budžet 38 samofinansiranje 56) a) Odsek za filologiju budzet 30 samofinansiranje 46
 • Srpski jezik i književnost –budžet 12samofinansiranje 14
 • Francuski jezik i književnost –budžet 9samofinansiranje 8
 • Španski jezik i hispanska književnost –budžet 1 – samofinansiranje 9
 • Nemački jezik –budžet 2samofinansiranje 9
 • Italijanski jezik i književnost- budžet 6samofinansiranje 6
b) Odsek za muzičku umetnost budžet 8 samofinansiranje 10
 • Muzička teorija i pedagogija –budžet 7samofinansiranje 9
 • Izvodjačke umetnosti: Modul: Solo pevanje- budžet 1
 • Izvodjačke umetnosti: Solo: Viola –samofinansiranje 1
10.Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja samofinansiranje 53
 • Hotelijerstvo i turizam- samofinansiranje 39
 • Gastronomski menadžment –samofinansiranje 14

Za više informacija posetite sajt Univerziteta u Kragujevcu.

Komentari (0)

Loading