KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET RASPISAO KONKURS za sledecu generaciju studenata, evo ko ima pravo na prijavu

Alo! Studenti

23:00

Studiranje 0

Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2022/2023. godini, saopštio je danas MUP

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET RASPISAO KONKURS za sledecu generaciju studenata, evo ko ima pravo na prijavu
Alo

Kako se navodi, konkurs za buduće studente odnosi se na studijske programe: Osnovne akademske studije kriminalistike, Osnovne strukovne studije kriminalistike, Osnovne akademske studije Informatika i računarstvo i Osnovne akademske studije Forenzičko inženjerstvo.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Srbije sa završenom srednjom stručnom spremom stečenom u školi četvorogodišnjeg trajanja, odnosno sa stručnom spremom izjednačenom sa njom u skladu sa zakonom, međunarodnim sporazumom ili drugim opštim aktom, koji imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji u trenutku prijavljivanja na konkurs.

Pored opštih uslova konkursa, svi kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvenog stanja, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti.

Konkurs je otvoren od danas zaključno sa 8. aprilom 2022. godine, a prijave na konkurs kandidati podnose putem elektronske platforme zaključno sa 8. aprilom 2022. godine do 15 časova.

Više informacija o uslovima konkursa i prijavu zainteresovani mogu naći na sajtu kpu.edu.rs, saopštio je MUP.
 

Komentari (0)

Loading