9 TEHNIKA UČENJA: Za brže pamćenje i bolje povezivanje pojmova

Alo! Studenti

14:40

Studiranje 0

Isprobajte jednu od tehnika učenja koja najviše odgovara vašem senzibilitetu.

9 TEHNIKA UČENJA: Za brže pamćenje i bolje povezivanje pojmova
Shutterstock

Svi studenti su u stalnoj potrazi za najefikasnijim metoda učenja, a ono što odgovara jednoj osobi, ne mora da znači da će odgovarati i drugoj. Zato smo za vas pripremili spisak od 9 najpopularnijih tehnika učenja:

1. Akronimi i akrostihovi

Akronim je izmišljena kombinaciju slova, pri čemu svako od slova treba da podseti na podelu/ideju/činjenicu koju treba zapamtiti. Možemo koristiti u situacijama kada treba da naučimo podele u tekstu, tako što ćemo izmisliti neku reč ili više reči koje će sadržati početna slova tih podela.

Na primer: URZO je akronim faza životnog ciklusa proizvoda - Uvođenje, Rast, Zrelost, Opadanje.

Akronimi i akrostihovi služe za informacije koje se pamte pomoću ključnih reči.

Akrostih je izmišljena rečenica u kojoj prvo slovo svake reči treba da podseti na podelu/ideju koju treba zapamtiti. Na primer, ako treba da zapamtimo note na muzičkoj skali – E, G, D, B, onda možemo izmisliti akrostih tipa: „Ema Gleda Dugačku Branu”.

2. Lokus metoda

Koristi se za pamćenje do 20 pojmova. Neophodno je da odaberemo neko mesto na kome provodimo mnogo vremena (npr. soba) i da zamislimo sebe kako šetamo i uvek primećujemo iste stvari istim redom – npr. tepih, krevet, sto itd.  Zatim, treba da zamislimo kako na svakom od ovih mesta stavljamo stvari koje treba da zapamtimo. Potrebno je da imamo uvek isti pravac kretanja (tepih – krevet – sto).

Na primer: ako je potrebno da zapamtite imena kompozitora koji su dati u nekoj lekciji (Rosini, Vivaldi, Paganini), zamislite da šetate stanom i da na tepihu ugledate Rosinija kako čita svoju kompoziciju, zatim nailazite na Vivaldija koji sedi na vašem krevetu, potom se okrećete ka stolu i vidite Paganinija kako vam pretura po razbacanim knjigama i sveskama. Slično je sa stvarima i drugim pojmovima.

Shutterstock
 

3. Povezivanje

Ova tehnika se koristi za liste sa ili bez redosleda.

Od pojmova koje treba zapamtiti, pokušajte da stvorite kratku priču u kojoj svaka reč ili ideja koju treba da zapamtite asocira na sledeću reč ili ideju. 

Ako, na primer, treba da zapamtite reči: Sokrat, ruke, soba, podučavanje, možete smisliti priču u kojoj je Sokrat raširio ruke u sobi u kojoj se nalazi grupa ljudi koje treba da podučava.

4. Tehnika skraćivanja

Tehnika koja pomaže pri smanjivanju broja informacija, tako da dobijemo celinu koju ćemo lako zapamtiti. 

Na primer, skraćenice CINS (Centar za istraživačko novinarstvo), APR (Agencija za privredne registre). Ove skraćenice su nastale uzimanjem prvog slova pojedinih reči.

5. Tehnika povezivanje reči u rečenicu

Koristimo je kada želimo da zapamtimo ključne reči.

Ovom tehnikom slažemo nepovezane reči u jednu logičku rečenicu.

Na primer, treba da zapamitimo reči biznis, preduzetnik, ideja, tržište. Možemo ih zapamtiti u obliku rečenice: „Za uspeh u biznisu, preduzetnik mora imati dobru ideju, koja treba da bude prihvatljiva sa aspekta tržišta”.

6. Tehnika kodiranja

Ova tehnika se koristi kada treba da zapamtimo neku formulu. Na primer, jačina delovanja sile se dobija kada se pomnoži masa sa ubrzanjem (F=m∙a) i može se zapamtiti kroz rečenicu: „U prvoj godini na Fakultetu polaže Matematiku i Astronomiju”.

7. Metoda mesta

Odaberite neki prostor koji često koristite ili kroz koji stalno prolazite, a zatim određene stvari ili pojmove iz lekcija poređajte vizuelno na određena mesta. Kad god pogledate u to mesto, znaćete na koji pojam se odnosi i uvek ćete moći da se podsetite pređenog gradiva. Taj prostor može biti vaša soba, kuhinja, čitaonica, bilo koji prostor u kojem učite.

pixabay
 

8. Tehnika rimovanja

To je takođe korisna tehnika za pamćenje formula, ali i drugih stvari. Poenta je napraviti neki stih, nešto što se rimuje. 

Na primer, formulu za akceleraciju možete zapamtiti kroz stih: Iz fizike je osnovno znanje, sila kroz masa jednako je ubrzanje.

9. Metoda prostornog uređenja stranice

Ova metoda podrazumeva da vaše beleške sa predavanja upišete na stranice prethodno sažetog teksta za učenje. Tako ćete dobiti prostorni raspored dobar za pamćenje.

Ako primenite ove tehnike, moći ćete da povežete nepovezano, veći broj podataka svesti na manji broj, napraviti smisleno od besmislenog, naučiti koje znakove da upotrebite da se prisetite nečega.

Da li ste čuli za MURDER tehniku učenja? Ona daje najkompletnijeg studenta

Komentari (0)

Loading