Da li je bolje kad učite PARCIJALNO ili GLOBALNO? Razrešena misterija

Alo! Studenti

11:00

Studiranje 0

Da li je bolje učiti gradivo u celini ili deo po deo, ili je najbolje kombinovati ove dve metode?

Da li je bolje kad učite PARCIJALNO ili GLOBALNO? Razrešena misterija
Shutterstock

Metoda celine drugačije se naziva GLOBALNA METODA, a metoda učenja delova – PARTITIVNA METODA.

Ispitivanja u ovoj oblasti ne pokazuju da je bilo koja od ovih metoda uvek i apsolutno bolja od druge. KOJA će od ovih metoda biti pogodnija u pojedinom slučaju zavisi od više faktora. Glavni od tih faktora jesu:

• Smisao koji prožima gradivo;
• Veličina i težina gradiva;
• Uzrast;
• Sposobnosti;
• Radne navike učenika.

Za učenje motornih radnji mnogo je pogodnija PARTITIVNA metoda. Isti je slučaj i kod učenja verbalnog gradiva koje ne čini smisaonu celinu. Za učenje gradiva prožetog smislom, međutim, mnogo je bolja GLOBALNA metoda. U takvom gradivu smisao se lakše uviđa kad se ono uči u celini nego kad se uči deo po deo. Pojedinosti se organizuju na osnovu toga kako je shvaćen smisao, tako da pravilno shvaćen smisao omogućuje zadržavanje većeg broja tačnih pojedinosti.

Metoda učenja CELINE ističe se kao dobra metoda i u učenju priča ili pesama. Veličina i težina gradiva takođe su faktori koji utiču na to koja je metoda učenja efikasnija. Lako gradivo koje nije previše dugačko bolje je učiti metodom celine. Ako je, međutim, gradivo suviše dugačko ili veoma teško, bolje je podeliti ga na delove pa učiti deo po deo. Ova dva faktora vezana su i sa uzrastom i sposobnostima učenika. Manjoj deci teže je da shvate celinu ukoliko je ona veća. Eksperimentalna istraživanja pokazala su da metoda celine daje bolje rezultate kod bistrijih, nego kod prosečnih i ispodprosečnih učenika, zato što bistrija deca lakše shvataju smisao gradiva.

Partitivna metoda ima još jednu pozitivnu stranu: ona brže i lakše dovodi do uspeha. Zato je ona pogodna za decu mlađeg uzrasta i za decu koja su nesigurna u sebe, koja pate od osećanja niže vrednosti.
Kad upotrebljava partitivnu metodu učenik treba da pazi na kakve će delove podeliti gradivo. Svaki deo treba za njega da čini smisaonu celinu, makar se ono u potpunosti ne poklapa sa poglavljem u knjizi.

KOMBINOVANA METODA – Često, naročito kad je gradivo dugačko i teško, smatra se da je za učenje najefikasnija kombinovana metoda. Obično se preporučuje da učenik treba da čita gradivo u celini sve dok u potpunosti ne razume njegov smisao. Nekad je za to dovoljno da učenik samo jednom pročita gradivo, a nekad je potrebno da ga čita više puta. Posle toga učenik može gradivo da podeli na veći broj delova, tako da svaki deo čini smisaonu celinu za sebe. Teže delove učenik u tom slučaju može da ponavlja više puta nego lakše delove.

Komentari (0)

Loading