ALO STUDENTI ISTRAŽUJU: Šta je država omogućila studentima i na koji način im pomaže?

Alo! Studenti

10:00

Studiranje 0

Republika Srbija razvila je strategiju kontinuirane podrške studentima, kako bi mladim i ambicioznim ljudima dali perspektivu i motivisali ih da ostanu u zemlji. Mere su po svoj prilici urodile plodom, pa se u poslednje vreme većina mladih odlučuje da ostane u svojoj zemlji.

ALO STUDENTI ISTRAŽUJU: Šta je država omogućila studentima i na koji način im pomaže?
Shutterstock

Kako tačno država pomaže studentima? Ovih dana možemo čuti dosta o pomoći od 100 evra koja je namenjena isključivo mladim ljudima, od 16 do 29 godina starosti, a studenti spadaju upravo u tu kategoriju. Reč je jednokratnoj pomoći, koja studentima treba da pomogne i bude podstrek. Studenti su se anketi već izjasnili da će im novac dobro doći, a većina će ga, kako su rekli, potrošiti na odeću, knjige i izlaske.

Šta je predviđeno budžetom za studente?

Međutim, malo ko zna da je država Srbija u budžetu posebno mesto predvidela za studente (kroz studentski standard). Prava studenata su zagarantovana i mnogobrojna.

Studentski standard ima za cilj stvaranje materijalnih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih uslova kojima se podstiče sticanje obrazovanja, društvena uključenost i svestrani razvoj ličnosti studenata.

Student ima pravo na:

1) smeštaj;

2) ishranu;

3) studentski kredit;

4) studentsku stipendiju;

5) stipendiju za izuzetno nadarene studente;

6) odmor;

7) dodatne aktivnosti: kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti, informisanje i aktivnosti iz oblasti neformalnog obrazovanja.

Uglavnom svi znamo za studentske menze, domove i mogućnost studenata da sa indeksom uđu besplatno na mnogobrojne kulturne manifestacije, a sve to finansira država, ali da li znate da se studenti mogu prijaviti i za odmarališta?

Shutterstock
 

Ideja osnivanja studentskih odmarališta u našoj zemlji pretočena je u delo posle Drugog svetskog rata, sa ciljem da omogući kraći boravak studenata, na dnevnoj ili višednevnoj osnovi, pri čemu su im obezbeđeni smeštaj, ishrana, odmor i oporavak. Tada je osnovana Ustanova studentsko odmaralište Beograd koja danas u svom sastavu ima tri radne jedinice:

 • Poslovna jedinica „Radojka Lakić“ na Avali
 • Poslovna jedinica „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru
 • Poslovna jedinica „Palić“ u Subotici.

Danas su to kompleksi reprezentativnog karaktera, pri čemu se posebno misli na odmarališta „Radojka Lakić“ na Avali i „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, dok je objekat na Paliću u fazi rekonstrukcije i dogradnje.
Pored izvrsne usluge, ono što čini ovakva odmarališta privlačnima studentima jeste i posebna pogodnost u plaćanju usluga – studenti plaćaju svega 30% od ukupne cene troškova boravka. Pri tome osnovni kriterijum za boravak u odmaralištu nije finansijska mogućnost studenta, već njegov uspeh na studijama. U periodima kada je interesovanje najveće, o rang listama odlučuje prosek ocena, broj položenih ispita, ili podatak o obnovljenim godinama.

Budžet ne plaća fakultet već država

Prema Zakonu o visokom obrazovanju student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta. Rangiranje se vrši polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Dakle, prema uslovima navedenim zakonom, radni odnos se ne postavlja kao uslov na osnovnim studijama. Međutim, ovo jeste uslov koji se postavlja za određene stipendije kao i za smeštaj u studentskom domu na drugom i trećem stepenu studija.

U školskoj 2021/2022 godini, Vlada Srbije je donela odluku da se iz budžeta finansira studiranje skoro 30.000 studenata i postdiplomaca.

Shutterstock
 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju podsticanja najboljih učenika i studenata da nastave školovanje sa visokom postignućima, dodeljuje  stipendije i kredite iz budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo za svaku školsku godinu raspisuje konkurse:

 • Za dodelu učeničkih kredita;
 • Za dodelu učeničkih stipendija;
 • Za dodelu studentskih kredita;
 • Za dodelu studentskih stipendija;
 • Za dodelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima;
 • Za dodelu studentskih stipendija studentima koji se obrazuju za nedostajuća zanimanja u oblasti prosvete;
 • Za dodelu stipendija za studente doktorskih akademskih studija;
 • Za dodelu stipendija za postdoktorante;
 • Za dodelu stipendija za mlade istraživače – učenike;
 • Za dodelu stipendija za romske učenike i studente

+2.4 milijardi dinara godišnje stipendiranje i kreditiranje svih kategorija učenika i studenata  

106.637 studentskih kredita i stipendija dodeljeno u poslednjih 5 godina

63.000 učeničkih kredita i stipendija dodeljeno u poslednjih 5 godina 

6.500 stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente dodeljeno u poslednjih 5 godina 

Oslobođenje studenata od poreza

Radi podsticanja zapošljavanja, uvedene su dve nove poreske olakšice, kao i produženje perioda primene postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica. Bitna olakšica se odnosi i na studente.

Izuzimaju se od oporezivanja naknade koje ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao materijalno i finansijsko obezbeđenje saglasno zakonu kojim se ureduje dualni model studija.

Pomoć studentima koji žele da zasnuju porodicu

Posebna vrsta pomoći koja je ranije obećana odnosi se na roditelje koji su tek dobili ili očekuju prvo dete, a još uvek studiraju. Prema najavama, za devojku koja zatrudni neće važiti postojeći rokovi, kao ni za oca deteta ukoliko ima studentski status, već će polaganje ispita dogovarati sa profesorom.

Takođe, studentkinje neće gubiti godinu, niti plaćati školarinu za godine provedene na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Jedina njihova obaveza biće da studije završe do 26. godine, odnosno do 28, ako studiraju medicinu. Država će formirati i tim koji će razraditi sve detalje u vezi sa olakšicama za studente koji odluče da postanu roditelji pre nego što završe fakultet.

 

Komentari (0)

Loading