REFORMA PRIJEMNOG ISPITA NA FPN Uvodi se i test opšte informisanosti, šta polažete ZAVISI OD SMERA koji želite da upišete

Alo! Studenti

16:00

Studiranje 0

Fakultet političkih nauka je akademske 2021/22 godine uneo promene u prijemni ispit

REFORMA PRIJEMNOG ISPITA NA FPN Uvodi se i test opšte informisanosti, šta polažete ZAVISI OD SMERA koji želite da upišete
Shutterstock

Fakultet političkih nauka je pre nekoliko dana objavio test opšte informisanosti za prijemni ispit, ali kako smo saznali, u pitanju je pilot test. Tim povodom smo kontaktirali FPN i dobili detaljno objašnjenje o čemu je reč.

- Većina društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu i u drugim gradovima propisuje polaganje testa opšte informisanosti, tako da je FPN odlučio takođe da ovaj test bude deo prijemnog ispita. Smatramo da će FPN-u ovaj test omogućiti da dobije kandidate koji pokazuju sklonosti ka onome što se studira na FPN-u.

- Kako će se ove godine test opšte informisanosti po prvi put nakon dužeg perioda polagati na FPN-u, to smo odlučili da pilotiramo test. Razlog tome jeste provera pouzdanosti i težine pitanja koja će biti na finalnom testu, kako bi on zadovoljavao sve kriterijume dobrog testa opšte informisanosti. Razlog je i naša potreba da podstaknemo i ohrabrimo maturante i maturantkinje da znaju da mogu uspešno da polože jedan ovakav test - rekli su sa FPN.

Fakultet političkih nauka je akademske 2021/22 godine uneo promene u prijemni ispit. Razlog tome su promene u srednjoškolskom gradivu u vezi sa predmetom Ustav i prava građana, kao i to što je dotadašnji prijemni ispit na FPN-u bio kompleksan, s obzirom da se sastojao iz provere znanja iz čak tri predmeta.

Različit prijemni za različite smerove

Prema odluci Nastavno-naučnog Veća FPN-a, prijemni test sastoji se iz polaganja testa opšte informisanosti na sva četiri smera koja se obrazuju na FPN-u i jednog od dva ponuđena predmeta.

 Ponuđeni predmeti razlikuju se od smera do smera. Tako se na smeru za Novinarstvo kandidati opredeljuju između srpskog jezika i sociologije, uz obavezno polaganje testa opšte informisanosti. Na smerovima za Politikologiju i Međunarodne odnose, kandidati se opredeljuju između istorije i sociologije, uz obavezno polaganje testa opšte informisanosti. Na smeru za Socijalnu politiku i socijalni rad, kandidati se opredeljuju između psihologije i sociologije, uz obavezno polaganje testa opšte informisanosti - rekli su za "Blic" sa Fakulteta političkih nauka.

Više detaljnih informacija o prijemnom, nalazi se ovde.

- Ovu reformu prijemnog posmatramo kao deo šireg procesa neprekidne transformacije FPN-a u pravcu sličnih evropskih fakulteta. Od akademske 2022/23 godine, na FPN započinju novoakreditovani studijski programi, koji nude balansiran pristup teorijskim i praktičnim znanjima i usklađeni su sa evropskim planovima i programima - saopštili su sa FPN.

Komentari (0)

Loading