Na Pedagoškom fakultetu u Vranju otvoren Montesori kabinet

Alo! Studenti

23:00

Studiranje 0

Opremu je Fakultet dobio, uz sufinansiranje, u okviru rada na jednom međunarodnom projektu

Na Pedagoškom fakultetu u Vranju otvoren Montesori kabinet
vikipedija

Pedagoški fakultet u Vranju svečano je otvorio Montesori kabinet namenjen studentima vaspitačkog i učitelјskog smera, kao i široj stručnoj javnosti, a u njemu će studenti imati prilike da primenjuju stečena teorijska znanja u procesu svog studiranja.

Ovom prvom svečanom i radnom aktivnošću započeto je obeležavanje Dana Fakulteta koje će se nastaviti nizom različitih radnih i humanitarnih aktivnosti.

I kao što je u Montesori pedagogiji u središtu dete i njegov razvoj, tako i Pedagoški fakultet na ovaj način obezbeđuje uslove „da u središtu bude student“.

„U tom stvaranju optimalnih uslova za učenje, istraživanje, praksu, umetničke i sportske aktivnosti i druga vannastavna angažovanja, Montesori kabinet je dragocen jer Fakultet sada ima vežbaonicu pod svojim krovom. Ovo je jedini Montesori kabinet u južnom delu države. Opremlјen je, skoro u potpunosti, originalnim Montesori didaktičkim materijalima koji su jako vredni i ne mogu se naći na domaćem tržištu“, saopšteno je sa Pedagoškog fakulteta.

Opremu je Fakultet dobio, uz sufinansiranje, u okviru rada na jednom međunarodnom projektu.

Sada je ta oprema stavlјena na raspolaganje studentima, vaspitačima i učitelјima i u njoj će nastavnici i asistenti Fakulteta organizovati različite edukacije za Montesori pedagoge.

Komentari (0)

Loading