Koliko se čeka DIPLOMA nakon završetka studija?

Alo! Studenti

12:00

Studiranje 0

Poznati su i slučajevi odustajanja od nostrifikacije diplome

Koliko se čeka DIPLOMA nakon završetka studija?
pixabay

Koliko ste puta čuli da je neko dobio diplomu odmah nakon što je završio studije? A koliko puta da se ta javna isprava, kako je definiše Zakon o visokom obrazovanju, čeka ili da se dugo čekala? Inače, reč je o dokumentu čije se izdavanje plaća. Našoj redakciji poznati su slučajevi višegodišnjeg obraćanja studentskim službama koje svršene studente, sa dokazom o uplati, upućuju da se jave posle Nove godine, za dva meseca, na leto, da se čuju sa Rektoratom, da pozovu kad prođe upis novih studenata i tako u krug dok se godina ne istroši.

Neki od tih svršenih studenata ne rade. Ta im okolnost služi da podupru svoj očaj: 'Ionako mi ne treba'. Neki srećniji su zaposleni, pa tek oni misle: 'Ionako mi ne treba'.

- Zašto si studirao ako ti ne treba? - pitaće ih roditelj sa generacijske distance i iz perspektive osobe čiji su vršnjaci u mladosti većinom bili zaposleni, ali malobrojni visokoobrazovani.

Koji je tačan odgovor?

- Želeo sam da steknem diplomu da bih se lakše zaposlio i imao bolju platu.

- Da bih se obrazovao u oblasti koja me interesuje, kojom želim da se bavim.

- Da bih završio nešto. Ionako ću se baviti čime budem mogao - gde se otvori mesto, gde budu hteli da me obuče, daju platu i prijavu?

Odgovori otvaraju nove teme, zbog čega se još jasnije ističe pitanje - zbog čega obrazovne institucije učestvuju u tome? Sa pitanjima o tome koji je rok za izdavanje diploma, ko odgovara u slučaju da se rokovi probiju i na koji način, kome svršeni studenti mogu da se obrate za pomoć, mi smo se obratili na adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Rektorata Univerziteta u Beogradu i Fakulteta političkih nauka, koji je jedan od onih čije su različite generacije studenata navodile isti problem.

Studenti upisani 2006, 2009, 2013. i 2014. rekli su nam da su diplomu čekali "sigurno duže od šest meseci", odsnosno da još čekaju od septembra 2020, odnosno da su je dočekali posle pet godina, odnosno duže od godinu dana. Neki su navodili i neprijatnosti koje su se zbog toga usledile.

- Na teži način sam saznala da uverenje traje šest meseci. Ne plaćaš novo, ali moraš da odeš po njega. Bilo mi je potrebno kada sam premeštala karton sa Studentske poliklinike - navela nam je svršena studentkinja master studija na tom fakultetu, ističući da je i diplomu sa osnovnih studija čekala dve godine.

Poznati su nam i slučajevi odustajanja od nostrifikacije diplome.

FPN: Ne postoji propisani rok, samo okvirni

Sa Fakulteta političkih nauka rečeno nam je da ne postoji propisani rok za izdavanje diplome, te da je okvirni šest meseci. U odgovorima na pitanja Telegrafa naveli su da rok može biti probijen iz raznih razloga, te da je to često splet više nepredviđenih okolnosti.

- Angažovanje zaposlenih zbog korone, obavljanja posla na upisu novih generacija studenata i drugih tekućih obaveza kako na Fakultetu, tako i u Rektoratu BU - naveli su.

Naveli su i koja je propisana procedura za podnošenje zahteva za izdavanje diplome.

- Student podnosi zahtev sa potrebnom dokumentacijom i uplatom u iznosu od 5.000 dinara. Kada fakultetske službe obrade podatke i pošalju Rektoratu, nadležne službe Rektorata proveravaju zahtev i šalju diplomu na štampu. Kada se diploma odštampa, potrebno je da je potpišu i rektor univerziteta i dekan fakulteta - stoji u odgovoru, bez napomena o tome ko i na koji način odgovara za to i bez odgovora o načinima koji su studentima na raspolaganju u borbi za poštovanje navedenog okvirnog roka, koji, u praksi vidimo, može biti višestruko probijen.

Ministarstvo prosvete: Fakultet odlučuje o roku za diplomu

Iz Ministarstva prosvete istakli su da je fakultet "autonoman" u izdavanju diploma, sugerišući odgovor na pitanje o mogućim alatima u rukama studenata.

- Zakonom o visokom obrazovanju propisano da je izdavanje javnih isprava (diplome i dodatka diplomi) deo autonomije visokoškolskih ustanova. Saglasno navedenom, rokovi i uplate za izdavanje javnih isprava se utvrđuju od strane visokoškolske ustanove.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vrši nadzor nad radom visokoškolskih ustanova u skladu sa članom 135. Zakona o visokom obrazovanju i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor između ostalog može da naloži ili predloži mere i ostavi primereni rok za otklanjanje uočenih nezakonitosti - naveli su iz Ministarstva.

Iz Rektorata ćutnja

Iz Rektorata Beogradskog univerziteta, koji je u direktnoj saradnji sa upravama fakulteta koje pripadaju spomenutom Univerzitetu u Beogradu, još uvek nismo dobili odgovor. Pitanja su upućena 1. aprila.

Kakva su vaša iskustva iz studentskih dana? Koliko ste čekali svoju fakultetsku diplomu? Pišite nam u komentarima o svojim iskustvima.

Komentari (0)

Loading