INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN I ZA STUDENTE Jednake mogućnosti za sve

Alo! Studenti

18:00

Studiranje 0

Program će biti univerzalan i primenljiv za sve vrste invalidnosti

INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN I ZA STUDENTE Jednake mogućnosti za sve
Shutterstock

Saznanje da osobe sa invaliditetom ne mogu da polažu prijemne ispite na fakultetima umetnosti jer ne postoji Individualni obrazovni plan (IOP), podstaklo je članove Udruženja TELOK da počnu sa pripremama za kreiranje programa „IOP Student”. Program je planiran da omogući svim studentima umetničkih oblasti da svoje obrazovanje nastave na bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi i trebalo bi da bude završen 1. juna ove godine. U toku je faza istraživanja, prikupljanja i obrade informacija i primera kako bi program bio što kvalitetniji i sadržajniji.
 
Po rečima predsednika Udruženja TELOK Stefana Milivojevića, program će biti univerzalan i primenljiv za sve vrste invalidnosti.

Fizički, senzorni ili invaliditet sa teškoćama u učenju ne sme da bude problem problem niti razlog za diskriminaciju bilo koje vrste. Jedan primer govori suprotno, a to je da ne postoji ni jedna umetnička visokoškolska ustanova koja obrazuje studente koji moraju da prate nastavu po IOP programu. Postoje fakulteti koji upisuju studente sa nekom vrstom invalidnosti, a to su obično osobe sa oštećenjem sluha ili vida, ali šta je sa ostalima? Postoji mnogo umetnika koji dokazuju da invaliditet nije bauk, objašnjava Milivojević.

On napominje da ovim projektom žele da spreče ovaj oblik diskriminacije, jer smatraju da svako ima pravo na visoko školovanje, ako ima osnovne intelektualne mogućnosti. Ne postoji izgovor da student ne pohađa nastavu po IOP programu, ukoliko on to želi i može.

Inače, IOP se već godinama realizuje u osnovnim i srednjim muzičkim školama, pa je ova činjenica bila dodatni motiv za kreiranje programa i za visokoškolce. U početnoj fazi aktivno učestvuju i profesori Sanja Pantović, Violeta Šarenac i Stefana Danilović, a cilj je da se napravi jedinstvena platfora za osobe sa invaliditetom koje žele da studiraju neki od umetničkih fakulteta, a ujedno bi bila primenljiva i za sve ostale visokoškolske ustanove.

Udruženje TELOK  osnovano je u martu prošle godine sa idejom da obuhvati muziku, umetnost i kulturu, kao oblasti za profesionalno formiranje talentovanih i stručno usmerenih srednjoškolaca i studenata. Prve aktivnosti TELOK-a počele su odmah po osnivanju besplatnim konsultacijama za upis na osnovne i master akademske studije, a istovremeno organizovani su koncerti i promocije mladih umetnika, kao samostalnih muzičkih izvođača.

Za samo godinu dana od osnivanja Udruženje je realizovalo devet uspešnih projekata na polju muzike, umetnosti i kulture i aktivno radi na prikupljanju sredstava za osnivanje  fonda za stipendije „Mladi svuda”.  Udruženje ima 14, a Omladina TELOK-a pet aktivnih članova i saradnika.

O svim novostima i projektima Udruženje aktivno obaveštava svoje pratioce preko zvaničnog sajta www.telok.org.rs i portala TELO KULTURE koji je veoma posećen.

ŠTA JE TO IOP
Uputstvo da se postigne više

Individualni obrazovni plan, skraćeno IOP, je dokument koji se, za sada, izrađuje za dete u vrtiću ili školi. NJime se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određeno dete i učenika, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Pravo na IOP ima dete, učenik i odrasli kome je potrebna dodatna podrška zbog teškoća u pristupanju, uključivanju i učestvovanju u obrazovanju i vaspitanju, ako te teškoće utiču na negovu dobrobit, odnosno ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja ili predstavljaju rizik od ranog napuštanja školovanja, i odnose se na dete, učenika ili odraslog koji:

- ima teškoće u učenju (zbog specifičnih smetnji u učenju ili problema u ponašanju i emocionalnom razvoju);

- ima smetnje u razvoju ili invaliditet (telesne, motoričke, čulne, intelektualne ili smetnje iz spektra autizma);

- potiče, odnosno živi u socijalno nestimulativnoj sredini (socijalno, ekonomski, kulturno, jezički siromašnoj sredini ili dugotrajno boravi u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi);

- iz drugih razloga ostvaruje pravo na podršku u obrazovanju.

Pravo na prilagođen način obrazovanja po IOP-u u smislu proširivanja i produbljivanja sadržaja učenja ima i učenik sa izuzetnim sposobnostima koji stiče osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje.

IOP se izrađuje prema obrazovnim potrebama deteta, učenika, odnosno odraslog i može da bude prilagođeni program nastave i učenja u kome se planira cilj pružanja podrške, prilagođavanje i obogaćivanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava tokom obrazovno-vaspitnog procesa, odnosno aktivnosti u vaspitnoj grupi, njihov raspored kao i lica koja pružaju podršku. Može da bude i izmenjeni program nastave i učenja ili je proširen i produbljen program nastave i učenja koji se primenjuje za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Komentari (0)

Loading