DRUGI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU Ostalo još 2.400 mesta za brucoše

Alo! Studenti

23:00

Studiranje 0

Kvotu za osnovne strukovne studije popunio je samo Medicinski fakultet

DRUGI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU Ostalo još 2.400 mesta za brucoše
Alo

Za svršene maturante koji u prvom upisnom roku nisu uspeli da nađu svoje mesto na željenom fakultetu ili visokoj školi vreme je da budu konstruktivni i da razborito sagledaju sve svoje opcije.

A one postoje jer je na Univerzitetu u Novom Sadu ostalo gotovo 2.400 brucoških mesta: 127 na osnovnim strukovnim studijama, 2.113 na osnovnim akademskim i 155 na integrisanim.

Kandidati koji će okušati sreću na jesen prijavljuju se 1. i 2. septembra, dok ih prijemni ispit čeka 5. i 6. septembra, osim na Akademiji umetnosti, koja radi provere posebnih sklonosti ima nešto duži upisni rok za 40 preostalih mesta, od čega 11 buyetskih, a 29 samofinansirajućih. Departman muzičke umetnosti dokumente prima 30. avgusta, a prijemne ispite na smerovima izvođačke umetnosti, muzikologija, muzička pedagogija i etnomuzikologija organizuje od 1. do 10. septembra. Preliminarne rezultate objaviće 12, konačne 14. septembra, dok dan kasnije počinje upis.

Na Departmanu dramskih umetnosti kandidati će se prijavljivati 2. septembra i na prijemni ispit izlaziti između 5. i 10. septembra. Preliminarni rezultati biće na uvidu 12, a konačni 15. septembra, kad počinje i upis na preostale odseke: multimedijalnu režiju i audiovizuelne medije, gde primaju po dva samofinansirajuća akademca, dok je na interdisciplinarnim studijama dizajna video-igara ostalo mesta za osam kandidata koji će se takođe školovati o sopstvenom trošku.

Kvotu za osnovne strukovne studije popunio je samo Medicinski fakultet, a na elektrotehniku FTN-a može da se upiše 20 budžetskih i 64 samofinansirajućih studenata. Na PMF-u je ostalo 18 slobodnih mesta na smeru optometrija, dok Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja prima još 25 budućih menadžera u sportu.

Kada su u pitanju osnovne akademske studije, situacija je sledeća: u drugom upisnom krugu Poljoprivredni fakultet raspisao je konkurs za ukupno 262 mesta (130 budžetskih i 132 samofinansirajuća), a najviše kandidata prima na smeru ratarstvo i povrtarstvo (41/25), dok na Filozofskom fakultetu indeks može dobiti još 289 brucoša (85/204), na svim odsecima, izuzev engleskog jezika i književnosti, pedagogije, psihologije, žurnalistike, socijalnog rada, te komunikologije i odnosa sa javnošću. Na Tehnološkom fakultetu u opticaju su svi smerovi, koji u zbiru imaju 69 mesta (42/27), a ponajviše se traže studenti tehnologije konzervisane hrane (19). Pravni fakultet, u drugom krugu, nudi priliku za 218 samofinansirajućih studenata: na pravu 172, a na smeru pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi 46. Za one koji mogu da pokriju celokupnu školarinu ima mesta i na studijskom programu zdravstvena nega (18) Medicinskog fakulteta, a u okviru integrisanih studija nepopunjene kvote ostale su na farmaciji (1), medicini na engleskom jeziku (21) i dentalnoj medicini na engleskom jeziku (7).

Ekonomski fakultet može da upiše 29 budžetskih studenata na smeru računovodstvo i revizija, te 147 samofinansirajućih na ekonomiji (146) i poslovnoj informatici (1).

Da studira PMF, u prvom upisnom krugu opredelilo se nešto više od polovine očekivanih kandidata, pa je tako ostalo upražnjeno čak 205 budžetskih i 98 samofinansirajućih mesta za gotovo sve programe osim za računarske nauke i informacione tehnologije. Posebno slab odziv bio je na integrisanim studijama, tačnije u grupama za master profesore biologije, fizike, matematike, za koje se odlučilo samo 13 maturanata, dok ih je potrebno 126, a iako je predvidela 20, nastava hemije ostala je bez ijednog upisanog brucoša. Najviša upisna kvota trenutno je za profesore matematike (52), diplomirane ekologe (45) i fizičare (40).

FTN: Još 199 mesta za brucoše

Vodeći po broju upisanih brucoša, ali i popunjenih studijskih grupa – FTN je spreman da primi još 199 kandidata koji polože prijemni ispit.

Mesta je ostalo na smerovima energetika i procesna tehnika (14), tehnička mehanika i dizajn u tehnici (30), merenje i regulacija (9), saobraćaj i transport (27), poštanski saobraćaj i telekomunikacije (21), inženjerstvo zaštite životne sredine (33), inženjerstvo zaštite na radu (5), upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (23) i čiste energetske tehnologije (37).

Na Građevinskom fakultetu ostalo je još potencijalnih 73 brucoških indeksa, i to na građevinarstvu 50 za budžetsko školovanje, a 13 za samofinansiranje, dok geodeziju, o ličnom trošku, može da studira dodatnih 10 kandidata. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” raspolaže sa ukupno 212 slobodnih mesta (93/119), ponajviše na studijskom programu informacione tehnologije (26/22), a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja sa 142 mesta za samofinansirajuće akademce, od kojih je 87 namenjeno državljanima Republike Srbije koji su u školskoj 2021/2022. godini srednju školu završili u inostranstvu. Pedagoški fakultet u septembru može upisati 75 studenata prve godine na smerovima diplomirani učitelj (42/9), diplomirani vaspitač (1/13) i diplomirani bibliotekar (10/1), a Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku ukupno njih 37.

Komentari (0)

Loading