Mladi u Srbiji žele dostupno i besplatno obrazovanje

Mladi u Srbiji žele dostupno i besplatno obrazovanje

21:00

24 januar, 2022

Studiranje

Obrazovanje mora da bude besplatno i dostupno svima i to je jedan od preduslova za iskorenjivanje gladi i siromaštva, opšti je stav mladih ispitanika u istraživanju koje je sproveo Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES.