Elektrotehnički fakultet – ETF

Elektrotehnički fakultet – ETF

10:29

10 avgust, 2021

Studiranje

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu (ETF) osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u Beogradu, a 1954. godine se kao autonomna institucija pridružuje Univerzitetu u Beogradu, ukidanjem Tehničke visoke škole.