BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA RASPOLAŽE SA VIŠE OD 1.8 MILIONA KNJIGA Koliko se članova godišnje upiše u Biblioteku

BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA RASPOLAŽE SA VIŠE OD 1.8 MILIONA KNJIGA Koliko se članova godišnje upiše u Biblioteku

15:16

20 septembar, 2021

Studentski život

Biblioteka grada Beograda, najveća je biblioteka u zemlji. U sastav Biblioteke grada Beograda ulazi i 13 opštinskih biblioteka sa mrežom svojih ogranaka, tako da Biblioteka funkcioniše na oko 80 lokacija u gradu. Ukupna veličina knjižnog fonda je preko 1,8 miliona bibliotečkih jedinica, a ukupna površina objekata je 13.100 m2. U Biblioteku je upisano oko 100.000 članova. Godišnje se pozajmi oko 1,5 miliona jedinica i održi preko 3.000 kulturno-obrazovnih programa.