Želite da se upišete na Vojnu akademiju? Ovo bi trebalo da znate:

Želite da se upišete na Vojnu akademiju? Ovo bi trebalo da znate:

14:40

3 septembar, 2021

Konkursi

Zainteresovane za upis koji su doputovali iz cele zemlje kako bi se upoznali sa nastavnim, smeštajnim, sportskim i drugim kapacitetima Vojne akademije, nastavnici, komandiri i kadeti iz prve ruke su upoznali sa uslovima upisa, pravima i obavezama koje će imati tokom školovanja i kasnije.