KAKO SE PIŠE: Da li je pravilno "U VEZI TOGA" ili "U VEZI SA TIM(E)"?

Alo! Studenti

10:00

Zanimljivosti 0

Ovu konstrukciju često srećemo u svakodnevnom govoru i pisanju

KAKO SE PIŠE: Da li je pravilno "U VEZI TOGA" ili "U VEZI SA TIM(E)"?
pixabay

Moglo bi se reći da su oba oblika podjednako zastupljena. Međutim, ovde u pitanju nije dublet, budući da je samo jedan oblik u skladu sa pravilima srpskog jezika!

Ako ste do sada upotrebljavali oblik u vezi toga, pogrešili ste! Pravilo je da nakon konstrukcije "u vezi" ide predlog s(a) + padež instrumental, dakle u vezi sa tim je tačan odgovor!

Isto tako pravilno ćemo  reći u vezi sa njim, u vezi sa jezikom itd.

Komentari (0)

Loading