JEZIČKA NEDOUMICA: Da li se piše "ZGURATI" ili "SGURATI"? Mnogi zastanu kada treba da upotrebe ovu reč

Alo! Studenti

10:00

Zanimljivosti 0

Hajde da rešimo još jednu jezičku nedoumicu

JEZIČKA NEDOUMICA: Da li se piše "ZGURATI" ili "SGURATI"? Mnogi zastanu kada treba da upotrebe ovu reč
unsplash

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo zgurati.

Zgurati znači smaknuti nekoga s nečega, oterati, ugurati, sabiti nešto.

Prema načinu tvorbe, ovaj glagol nastao je prefiksacijom s + gurati. Pošto je suglasnik s bezvučan, a suglasnik g zvučan, mora doći do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da će suglasnik s preći u svoj zvučni parnjak z.

Primer u rečenici: Zgurali su me iza zida nisam video šta se dogodilo.

 

 

Komentari (0)

Loading