JEZIČKE NEDOUMICE: Da li se kaže "SAKRIJ" ili "SAKRI"? Samo jedan obik je tačan

Alo! Studenti

11:00

Zanimljivosti 0

Hajde da rešimo jednu od čestih jezičkih nedoumica

JEZIČKE NEDOUMICE: Da li se kaže "SAKRIJ" ili "SAKRI"? Samo jedan obik je tačan
pixabay

Kada treba da napišemo ovu reč, često se zbunimo i zapitamo da li ćemo upotrebiti oblik sa ili bez "j". Ipak, ispravan je samo jedan oblik.

Imperativ od glagola sakriti (prvo lice jednine prezenta: sakrijem) glasi sakrij, sakrijmo, sakrijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.

Dakle, piše se sakrij.

Komentari (0)

Loading